FAQ – 10 veelgestelde vragen

1.  Wanneer is mijn kind toe aan vioolles?

Je komt eerst samen met je kind kijken bij de vioolles van een ander kind om te wennen aan de lessituatie. Je kind zal zich steeds vrijer gaan gedragen. Marieke merkt wanneer je kind klaar is om te beginnen, bv. als het mee-neuriet of -klapt of uit zichzelf naar haar toekomt.

Is je kind zo ver, dan ontwikkelen we in de ‘klaples’ samen met enkele andere kinderen en ouders allerlei vaardigheden die nodig zijn om viool te spelen: luisteren, klappen, zingen, bewegen, grove en fijne motoriek. Dit kan al vanaf 2 jaar.

Vioolles is mogelijk vanaf 3 jaar, maar natuurlijk ook later. Het is eerst een combinatie van individuele les en klaples. 

2.  Ik bespeel zelf geen instrument, is dat een bezwaar?

Nee, je leert de eerste beginselen tijdens een Oudercursus in 4 lessen van een uur.

3.  Wanneer leert mijn kind noten lezen?

Zodra het de basistechniek beheerst, ongeveer halverwege het eerste boek. 

4.  Vraagt Suzuki vioolles veel van ouders?

Je kind ontwikkelt zich optimaal door liefdevolle aandacht, ondersteuning en aanmoediging van thuis en wanneer er veel naar muziek wordt geluisterd.

Dus ja, het is intensief maar ook fantastisch om de muzikale ontwikkeling van je kind van zo nabij te kunnen meemaken.

5.  Individuele les + groepsles?

Dit is een gouden combinatie. Veel dingen moet je individueel aanleren. In de groepsles kun je ze verfijnen in spelvorm en ontwikkel je via het samenspel de muzikaliteit.

Kinderen leren graag met elkaar en van elkaar!

6.  Wat kost vioolles en vioolhuur?

Voor beginnende peuters en kleuters is een wekelijkse les van 20 min. met 30 min. groepsles € 63 per maand. Vioolhuur is afhankelijk van de vioolmaat: € 9 tot € 12,50 per maand.

7. Kopen of huren?

Huren is aan te raden. Koop geen goedkoop viooltje via internet. Een goed viooltje kost bij de vioolbouwer zo’n € 300.

Je kind doet 1 tot 2 jaar met een viool, daarna is het toe aan een maatje groter.

Vaak wordt huur verdisconteerd wanneer je besluit een viooltje te kopen.

Goede vioolbouwers zijn: Contrada Musica in Amersfoort, Van der Knaap in Baarn en Van Berkum in Zutphen.

8.  Wanneer kan ik opzeggen?

Je kunt de lessen schriftelijk of per mail opzeggen, met een opzegtermijn van één kalendermaand na de opzegdatum.  

9.  Is Suzuki vioolles geschikt voor kinderen met problemen in het autistisch spectrum?

Jazeker, we leren alles stapsgewijs met duidelijke instructies voor ouder en kind.

De ervaring leert dat kinderen met ASS ook in de groepsles goed meedoen.

Een viooldocent met een Suzukiopleiding is een vioolpedagoog!

10. Is Suzuki vioolles ook geschikt voor kinderen die ‘hoogbegaafd’ zijn?

Ja, juist. Voor kinderen die wat verder zijn en behoefte hebben aan ‘meer’ is er een talentklas (vlg. Da Vinci- of plusklas).

Dat houdt in: extra lestijd, repetitie met pianobegeleiding, ensemble en theorie.