FAQ – 10 veelgestelde vragen

1.  Wanneer is mijn kind toe aan vioolles?

Je komt eerst samen met je kind kijken bij de vioolles van een ander kind om te wennen aan de lessituatie. Je kind zal zich steeds vrijer gaan gedragen. Marieke merkt wanneer je kind klaar is om te beginnen, bv. als het mee-neuriet of -klapt of uit zichzelf naar haar toekomt.

Is je kind zo ver, dan ontwikkelen we in de ‘klaples’ samen met enkele andere kinderen en ouders allerlei vaardigheden die nodig zijn om viool te spelen: luisteren, klappen, zingen, bewegen, grove en fijne motoriek. Dit kan al vanaf 2 jaar.

Vioolles is mogelijk vanaf 3 jaar, maar natuurlijk ook later. Het is eerst een combinatie van individuele les en klaples.

2.  Ik bespeel zelf geen instrument, is dat een bezwaar?

Nee, je leert de eerste beginselen van het vioolspelen tijdens een Oudercursus in 4 lessen van 75 minuten.

3.  Wanneer leert mijn kind noten lezen?

Zodra het de basistechniek beheerst en op school ook aan lezen toe is, ongeveer halverwege het eerste boek. 

4.  Vraagt Suzuki vioolles veel van ouders?

Je kind ontwikkelt zich optimaal door liefdevolle aandacht, ondersteuning en aanmoediging van thuis en wanneer er veel naar muziek wordt geluisterd.

Dus ja, het is intensief maar ook fantastisch om de muzikale ontwikkeling van je kind van zo nabij mee te maken.

5.  Individuele les + groepsles?

Dit is een gouden combinatie. Veel dingen moet je individueel aanleren. In de groepsles kun je ze verfijnen in spelvorm en daarbij ontwikkel je ook de muzikaliteit.

Kinderen leren graag met elkaar en van elkaar!

6.  Wat kost vioolles?

Het uurtarief is gebaseerd op het minimumtarief van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (€ 51 in 2021). Voor beginnende peuters en kleuters echter is er dit seizoen een instaptarief: een wekelijkse les van 20 minuten inclusief 30 minuten groepsles is € 64,60 per maand.

7. Viool kopen of huren?

Huren is aan te raden. Koop geen goedkope viooltjes via internet, ze zijn van slechte kwaliteit. Een goed viooltje kost bij de vioolbouwer zo’n € 300. Een viool huren kost plm. € 10 per maand.

Je kind doet 1 tot 2 jaar met een viool, daarna is het toe aan een maatje groter.

Vaak wordt huur verdisconteerd wanneer je besluit een viooltje te kopen.

Goede vioolbouwers zijn: Contrada Musica in Amersfoort, Van der Knaap in Baarn en Van Berkum in Zutphen.

8.  Wanneer kan ik opzeggen?

Je kunt de lessen schriftelijk of per mail opzeggen, met een opzegtermijn van één kalendermaand volgend op de opzegdatum.  

9.  Is Suzuki vioolles geschikt voor kinderen met problemen in het autistisch spectrum?

Jazeker, we leren alles stapsgewijs met duidelijke instructies voor ouder en kind.

De ervaring leert dat kinderen met ASS meestal ook aan de groepsles kunnen meedoen.

Een viooldocent met een Suzuki opleiding is een vioolpedagoog!

10. Is Suzuki vioolles ook geschikt voor kinderen die ‘hoogbegaafd’ zijn?

Ja, juist. Voor kinderen die wat verder zijn en behoefte hebben aan ‘meer’ zijn er extra mogelijkheden:

extra lestijd, repetitie met pianobegeleiding, ensemble en theorie.